Wandelen onder de zegen van …

“Veel heil en zegen in het nieuwe jaar”; dat zei de generatie van onze ouders vroeger als ze elkaar ergens tussen nieuwjaarsdag en driekoningen ontmoetten. Zo zeggen we het nauwelijks meer, maar zo’n wens of zegenbede is natuurlijk nog steeds van belang. Ook verderop in het jaar.

Op zondag 13 februari willen we met elkaar nadenken en praten over verschillende zegenbedes. Het zou mooi zijn als iedereen een zegenwens of -bede meenam die hij of zij mooi, inspirerend of aansprekend vindt. Die leggen we op een stapel en aan de hand van een of meer van die wensen praten we dan door. Terwijl we met elkaar onderweg zijn. Een mooie manier om vooruit te kijken naar 2022.

We beginnen om 14.30 uur met een kop koffie of thee onder de overkapping. Daarna lopen we in groepjes een goed uur in de omgeving en wisselen gedachten en wie weet goede wensen uit.

Bij terugkomst wensen we elkaar het goede toe voor 2022 en eten we een passend voorgerecht rond het houtvuur. En zo tegen 17.00 uur zoeken we onze eigen huizen weer op.

Locatie: Hof der Wonderen, Piksenweg 42, 7447 SE Hellendoorn
Kosten: EUR 4,00 per persoon, dankzij een bijdrage door de commissie vorming en toerusting
Opgeven: jan@hofderwonderen.nl of 06 2091 0091