Verhalen in Beeld

Tot en met zaterdag 11 augustus exposeren Els Maasson en Sophia de Vries in Hof der Wonderen. Els Maason (1967) volgde de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar werk, vaak opgebouwd uit een combinaties van linosnede, ets en aquarel vertelt het verhaal van de ark van Noach. Vele soorten planten en dieren, meestal voorzien van al dan niet ironische titels en/of tekstfragmenten getuigen van verwondering over alles wat er groeit, kruipt, vliegt of zwemt.

 

Sophia de Vries (1968) studeerde aan de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huijgens in Kampen. Haar metalen sculpturen vertellen altijd een verhaal dat getuigt van een originele kijk op de wereld om haar heen. Je kunt een tafel in huis plaatsen maar wat denkt u van een huis op tafel. In Hof der Wonderen laat ze voor het eerst ook haar serie briefkasten zien. Voor het versturen van een brief definitief verleden tijd is geworden gebruikt Sophia de briefkasten nog een keer als bewaarplaatsen van hele kleine verhalen die de beschouwer zelf mag invullen.